Κατηγορίες


Αροτρόβιδες


Αροτρόβιδες με νύχι μαύρες, DIN 604 και αροτρόβιδες με τετράγωνο λαιμό μαύρε, DIN 608. Επίσης αροτρόβιδες ατσαλένιες 8.8 και γαλβανιζέ.